elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Czwartek 29.10.2020
Jesteś tutaj:

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku

ul. Szkolna 2, 72-113 Krępsko

Dyrektor szkoły: Małgorzata Osuchowska

NIP 856-11-65-240,

Regon: 001264936

tel. 91 418 95 27; sekretariat wewn.101, księgowość wewn. 103.

e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl

adres strony www: http://spkrepsko.goleniow.pl

konto: PKO B.P. 03 1020 4812 0000 0502 0160 2697

godziny pracy:

sekretariat od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

księgowość: poniedziałki i środy 7:30 - 15:30

świetlica szkolna: 6:30 - 16:30.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Bartosz Kaniuk

e-mail: iodo.szczecin@gmail.com

telefon: 579 979 237

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku, ul. Szkolna 2, 72-113 Krępsko.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iodo.szczecin@gmail.com Telefon: 579 979 237.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c. oraz Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

Informacje o artykule

Data utworzenia: 04.06.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 672
Dodał:
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
22.01.2020
22:40:30
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
22.01.2020
22:38:28
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
03.08.2018
09:24:24
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
03.08.2018
08:37:02
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
02.08.2018
09:09:51
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
02.08.2018
09:09:36
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
05.06.2018
14:56:09
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
04.06.2018
13:59:16
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
04.06.2018
13:57:29
dodanie
Administrator
Dane teleadresowe