elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 16.06.2024
Jesteś tutaj:

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku

ul. Szkolna 2, 72-113 Krępsko

Dyrektor szkoły: Małgorzata Osuchowska

NIP 856-11-65-240,

Regon: 001264936

tel. 91 418 95 27; sekretariat wewn.101, księgowość wewn. 103.

e-mail: sekretariat@spkrepsko.goleniow.pl

adres strony www: http://spkrepsko.goleniow.pl

konto: PKO B.P. 03 1020 4812 0000 0502 0160 2697

godziny pracy:

sekretariat od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

księgowość: poniedziałki i środy 7:30 - 15:30

świetlica szkolna: 6:30 - 16:30.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Bartosz Kaniuk

e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl

telefon: 608 442 652

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krępsku, ul. Szkolna 2, 72-113 Krępsko.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl Telefon: 608 442 652.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań szkoły na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c. oraz Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, Dz. U. Z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Krępsku
Odpowiadający za treść:
Wprowadził informację:
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 04.06.2018
Data udostępnienia informacji: 04.06.2018
Data ostatniej aktualizacji: 09.04.2021
Liczba wyświetleń: 3009
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
09.04.2021
10:59:28
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
22.01.2020
22:40:30
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
22.01.2020
22:38:28
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
03.08.2018
09:24:24
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
03.08.2018
08:37:02
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
02.08.2018
09:09:51
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
02.08.2018
09:09:36
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
05.06.2018
14:56:09
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
04.06.2018
13:59:16
edycja
Administrator
Dane teleadresowe
04.06.2018
13:57:29
dodanie
Administrator
Dane teleadresowe